Krajobraz Pomorza – Quo vadis

Krajobraz Pomorza – quo vadis? Wzmożenie krajobrazowe – tego nam potrzeba!

Tekstem Miloslawy Borzyszkowskiej-Szewczyk rozpoczynamy cykl artykułów, w których członkowie IOKP dzielić będą się refleksjami i wynikami swoich badań dotyczącymi krajobrazu Pomorza. Dziękujemy Zawsze Pomorze za otwarcie Waszych łamów