Konsultacje dla inicjatyw społecznych

W ramach zadania, korzystając z wiedzy eksperckiej członkiń i członków oraz ich usieciowienia, IOKP, zapewni konsultacje prawne i merytoryczne dla inicjatyw lokalnych w ramach działań interwencyjnych wspieranych przez IOKP. Celem jest zwiększenie skuteczności włączania się w negocjacje społeczne, także poprzez udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich zainteresowanych tego typu wsparciem prosimy o kontakt z koordynatorką zadania i członkinią Zarządu IOKP, r.pr. Magdą Mierzewską-Krzyżanowską magda.mierzewska@gmail.com.

W ramach zadania została także opracowana i opublikowana na naszej stronie lista najczęściej zadawanych pytań Jak Chronić Jeziora. można ją znaleźć tutaj

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.