Polityka Prywatności

  

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza , zwanego dalej Instytutem.

Każdego użytkownika witryny krajobrazpomorza.edu.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu internrtowego krajobrazpomorza.edu.pl.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i by chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

I. Rodzaj zbieranych przez Instytut danych osobowych.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Państwa, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, telefon, ewentualnie także dane do faktury.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza.

II. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Sposób wykorzystania danych.

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Instytutowi przesyłać na Państwa adres e-mail aktualnych informacji o działalności Instytutu.

Podanie danych jest dobrowolne.

III. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej przez Państwo zgody.

Państwa dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

IV. Udostępnianie danych

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Stowarzyszenia, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług (np. pocztowych, realizacji darowizn).

Informacje handlowe związane z marketingiem produktów własnych i kontrahentów Stowarzyszenia są przesyłane przez Stowarzyszenie i Państwa dane nie są im udostępniane.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane.

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

V. Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Możecie Państwo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Instytutu o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krajobraz.pomorza@gmail.com.

W przypadku usunięcia danych osobowych, Instytut zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

VI. Proces wyrejestrowania.

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Instytutu o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krajobraz.pomorza@gmail.com.

Możecie Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych przez Państwo danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Państwa danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

VII. Przysługujące prawa

1. Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz kopię Państwa danych osobowych.
2. Prawo dostępu do Państwa danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
3. Prawo do żądania przekazania Państwa danych, które od Państwa otrzymaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

VIII. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Witryna krajobrazpomorza.edu.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze prosimy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje Witryny krajobrazpomorza.edu.pl mogą przestać być dostępne.

IX. Reklamacje.

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Instytutu: ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Instytut.

X. Kontakt z adminitratorem danych

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: krajobraz.pomorza@gmail.com., wysłać list na adres : IOKP ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

XI. Postanowienia końcowe.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Witryny krajobrazpomorza.edu.pl.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc do nas na adres: IOKP ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: krajobraz.pomorza@gmail.com.

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a naszą Onstytutem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.