Grant

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza pozyskał grant w wysokości 11 800 euro z Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Umowa grantowa podpisana została w dniu 6 listopada 2023 roku.

W ramach przyznanego grantu, do 20 kwietnia 2024 roku Instytut zrealizuje następujące działania:

  1. Zorganizuje wyjazd studyjny dla członków stowarzyszenia po terenie Kaszub, połączony z prelekcjami i szkoleniami z zakresu ochrony krajobrazu i przyrody oraz aspektów prawnych ochrony sygnalistów. Tutaj możesz przeczytać sprawozadanie z wyjazdu.
  2. Zorganizuje forum społeczno-naukowe na terenie Kampusu Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą KRAJOBRAZ A CZŁOWIEK. CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE. Więcej o organizowanym forum można przeczytać tutaj.
  3. Zapewni i sfinansuje konsultacje prawne i merytoryczne dla inicjatyw lokalnych w ramach działań interwencyjnych wspieranych przez IOKP.
  4. Przeprojektuje swoją stronę internetową dostosowując ją do obecnych standardów technologicznych i funkcjonalnych.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Więcej o Funduszach norweskich możesz przeczytać tutaj.