Mediateka

Poniżej znajdzieczie Państwo filmowe realcje z pierwszego Forum Społeczno Naukowego Istytutu, które odbyło się w dniu 1 marca 2024 roku na oliwskim kampusie Uniwesytetu Gdańskiego.

Na kolejnych filmach mozna zobaczyć i wysłuchać:

  • Relację z otwarcia Forum,
  • Wykład prof. dr hab. Iwony Sagan zatytułowany Wielowymiarowe znaczenie i rozumienie pojęcia „krajobraz”,
  • Wykład radczyni prawnej Magdy Krzyżanowskiej-Mierzewskiej zatytułowany Planowanie przestrzenne i ochrona dziedzictwa kulturowego w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Wykład dr hab. inż. Katarzyny Rozmarynowskiej zatytułowany O krajobrazie, dalekich widokach i alejach
  • Relację z panelu dyskusyjnego KRAJOBRAZ POMORZA. STAN – WYZWANIA – DYLEMATY
  • Relację z otwarcia Forum,

Wielowymiarowe znaczenie i rozumienie pojęcia „krajobraz”

Wykład prof. dr hab. Iwony Sagan z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE (Research and Education Centre of Excellence for Urban Socio-Economic Development) na Uniwersytecie Gdańskim. zatytułowany Wielowymiarowe znaczenie i rozumienie pojęcia „krajobraz”

Planowanie przestrzenne i ochrona dziedzictwa kulturowego w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wykład Magdy Krzyżanowskiej-Mierzewskiej, radczyni prawnej i wieloletniej prawniczki w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

O krajobrazie, dalekich widokach i alejach

Wykład dr hab. inż. Katarzyny Rozmarynowskiej , architektki krajobrazu, od lat zaangażowanej w ochronę krajobrazu kulturowego Gdańska.

KRAJOBRAZ POMORZA. STAN – WYZWANIA – DYLEMATY

Filmowy zapis panelu dyskusyjnego w którym udział wzieli: Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska odpowiedzialna m.in. za oświatę, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie innowacji społecznych, z wykształcenia socjolożka z doświadczeniem aktywistycznym, Elżbieta Gackowska z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, architektka i urbanistka, Marta Gibczyńska z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, socjolożka i architektka z wieloletnim doświadczeniem w partycypacyjnym projektowaniu przestrzeni publicznej oraz redaktor Michał Tokarczyk z Polsat News, dziennikarz, historyk z wykształcenia, podejmujący w swoich interwencjach medialnych tematykę krajobrazuRozmowę poprowadziła Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, badaczka krajobrazu kulturowego Pomorza i działaczka społeczna.

Relacja z otwarcia Forum IOKP