O nas

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza skupia ekspertów z zakresu zagospodarowania przestrzeni i ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, jego badaczy i pasjonatów aktywnych w negocjacjach społecznych. Instytut zrzesza osoby zainteresowane prowadzeniem czynnej działalności dla dobra i rozwoju Pomorza – obejmującego tereny województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego − oraz obszarów pogranicznych regionu. Działania IOKP dotyczą utrzymania integralności i autentyzmu krajobrazu Pomorza.

zebranie założycielskie Instytutu w czerwcu 2022 roku

Zgodnie ze Statutem IOKP cele działalności organizacji to:

 • ochrona walorów i dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Pomorza
 • ochrona środowiska i przyrody
 • zachowanie i przywracanie równowagi przyrodniczej w regionie
 • propagowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • budowanie społecznej świadomości, wiedzy i szacunku dla wartości dziedzictwa i ładu przestrzennego
 • propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych regionu oraz ich promocja
 • tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie
 • prowadzenie badań naukowych, w szczególności związanych z ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego Pomorza oraz popularyzacja ich wyników
 • prowadzenie działalności edukacyjnej powiązanej z celami statutowymi Instytutu
 • ochrona i propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i krajobrazu
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i regionami
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. siedziby Stowarzyszenia