Autor: pomorze

 • Artykuł prof. Doroty Rancew-Sikory

  Kolejny z cyklu felietonów IOKP. Swoimi refleksjami w zakresie dzielenia przestrzeni Pomorza z „dziką” zwierzyną dzieli się w Zawsze Pomorze prof. Dorota Rancew-Sikora. Zapraszamy do lektury! Kliknij aby przeczytać cały artykuł.

 • I forum za nami – relacja

  W piątek 1 marca 2024 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się Forum Społeczno-Naukowe KRAJOBRAZ A CZŁOWIEK. CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE. Wydarzenie, zorganizowane przez Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza, zgromadziło 150 uczestników z całego regionu – badaczki i badaczy, przedstawicieli NGOsów i inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony krajobrazu, samorządu oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie krajobrazu, uczniów i studentów.…

 • Sztuka w krajobrazie miasta

  W najnowszym numerze Zawsze Pomorze ukazał się kolejny (3) tekst w cyklu artykułów autorstwa członków IOKP. Jadwiga Charzynska, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, wskazuje na potrzebę zmiany w kształtowaniu krajobrazu miasta. Polecamy lekturę

 • Konkurs fotografii przyrodniczej

  Przyłączamy się do zaproszenia do udziału w konkursie Naturalnie, Kaszuby Północne! Co zachwyca przyrodniczo na kaszubskiej Nordzie? Za czym tęskno? Co zadziwia? Kaszuby Północne dziękujemy za zaproszenie do współdziałania

 • Zaproszenie

  Niepowtarzalność miejsca tworzą: otaczająca natura, ślady odciśniętej historiii opowieści z nim związane. To one budują więź człowieka z regionem, zakorzeniająw czasie i przestrzeni. Za morzem, pofalowaną dalą poprzecinaną lasem, wstążkami jezior i sylwetkami pomorskich miast tęsknią ci, którzy stąd wyjechali. W pejzażu Pomorza odnajdują się kolejne fale przybyłych. Każde pokolenie i każda epoka przejmuje więc…

 • Krajobraz Pomorza – Quo vadis

  Krajobraz Pomorza – quo vadis? Wzmożenie krajobrazowe – tego nam potrzeba! Tekstem Miloslawy Borzyszkowskiej-Szewczyk rozpoczynamy cykl artykułów, w których członkowie IOKP dzielić będą się refleksjami i wynikami swoich badań dotyczącymi krajobrazu Pomorza. Dziękujemy Zawsze Pomorze za otwarcie Waszych łamów

 • Grant z programu AOFR

  Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza otrzymał grant z Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jednym z celów działań podejmowanych w ramach projektu będzie wzmożenie społecznej debaty na temat znaczenia krajobrazu Pomorza jako wartości i fundamentalnego prawa, jego stanu i zagrożeń. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji…

 • Krajobraz między prawem człowieka a obowiązkiem państwa

  Artykuł Magdaleny Krzyżanowskiej – Mierzewskiej “Krajobraz między prawem człowieka a obowiązkiem państwa” w najnowszym numerze Zawsze Pomorze kontynuuje cykl artykułów, w których członkowie IOKP dzielą się refleksjami i wynikami swoich badań dotyczącymi krajobrazu Pomorza. Polecamy uwadze