Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Ponieważ Instytut zarejestrowany został w drugiej połowie 2022 roku i w roku 2022 nie prowadził żdnej działalnosci finansowej, zwolniony był z obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok.

Zostało sporządzone zbiorcze sprawozdanie finansowe za okres 20.09.2022 – 31.12.2023, które zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Członków Instytutu 18/06/2024. Prezentujemy je poniżej

sprawozdanie-Zarzadu-za-rok-2022_31.5.2023