Warsztaty MY W KRAJOBRAZIE

O tematyce i prelegentach

budynek Neofilologii, Wita Stwosza 55
s. 168 i 170

14.00–15.00

I. Dlaczego krajobraz bioróżnorodny potrzebuje dziś ochrony?
Piotr Rutkowski I Renata Afranowicz-Cieślak

Człowiek od zarania dziejów wpływał na krajobraz. Karczował lasy, wydobywał surowce naturalne oraz budował domy, drogi, całe miasta i zakłady przemysłowe. Obecnie oddziaływanie człowieka na krajobraz wciąż sukcesywnie się zwiększa. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne, rozwój przemysłu, rozbudowa nawet niewielkich miast, intensyfikacja rolnictwa i gospodarki leśnej powodują zanikanie naturalnego krajobrazu. Intensywne działania człowieka prowadzą do zachwiania stabilności ekologicznej siedlisk i do zmiany ich funkcji, co w rezultacie prowadzi do degradacji krajobrazu przyrodniczego.

Na proponowanych warsztatach zastanowimy się wspólnie: jakie znamy przykłady dobrych praktyk w ochronie przyrody i krajobrazu? Jak możemy wpływać na krajobraz w sposób zrównoważony? Jak możemy zastosować naszą wiedzę w praktyce? Jakie elementy przyrody mają szczególny wpływ na zachowanie krajobrazu i ochronę jego bioróżnorodności?

dr Renata Afranowicz-Cieślak – pracownik w pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UG. Bada szatę roślinną Żuław Wiślanych oraz rozmieszczenie rzadkich i ginących gatunków roślin
naczyniowych na Pomorzu.

dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG – kierownik w pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UG. Bada rozmieszczenie rzadkich i ginących gatunków roślin naczyniowych na Pomorzu, taksonomię storczyków, ochronę przyrody oraz jej przekształcenia w dobie narastającej antropopresji.

II. Nie bójmy się mediów! Jak współpracować z mediami na rzecz ochrony
krajobrazu?
Małgorzata Gradkowska

Warsztaty skierowane są do mieszkańców Pomorza, a także do członków NGOsów lub planujących zaangażować się w działania na rzecz ochrony krajobrazu regionu, zarówno przyrodniczego, jak i architektonicznego czy kulturowego. Podczas warsztatów dowiemy się, jak kontaktować się z mediami, aby wzbudzić ich zainteresowanie, zainspirować do podjęcia tematu i uzyskać systematyczne wsparcie w działaniach. Uczestnicy poznają zasady konstruowania informacji do mediów, a także zasad współpracy z mediami oraz praktycznie przećwiczyć zdobytą wiedzę.

Małgorzata Gradkowska – dziennikarka
i redaktorka, zajmuje się tematyką społeczną,
edukacją i nauką. Od 2021 r. pracuje w regionalnym portalu i tygodniku „Zawsze Pomorze”. Wcześniej (do września 2021 r.) pracowała w „Dzienniku Bałtyckim”, po kolei jako reporterka, publicystka i redaktorka, kierowała działami wydarzeń oraz publicystyki. Od 2012 r. była wydawcą wydań codziennych
i magazynowych „DB”. W „Zawsze Pomorze”
pracuje jako publicystka oraz wydawca on-line
i wydań print.

15.15–16.15

III. Fotografia przyrodnicza. Jak, czym, kiedy i dlaczego warto?
Andrzej Szuksztul

Przyrodę dokumentuję od lat, w różnorodnym terenie i w różnych, często nieprzewidzianych sytuacjach. W ramach warsztatów podzielę się doświadczeniem
i wiedzą. Porozmawiamy o sposobach i przeznaczeniu dokumentacji, o wyposażeniu,
o punktach widzenia, z których obserwujemy fotografowane obiekty, a także
o poszukiwaniu kompromisu między możliwościami, gabarytami, kosztem sprzętu
i jego wagi. Jeśli warunki pozwolą, niewykluczone jest przeprowadzenie krótkiego wyjścia w teren, abyśmy mogli skonfrontować teorię z praktyką.

Andrzej Szuksztul – z zawodu inżynier oprogramowania (Lufthansa Systems Poland), od kilkunastu lat członek Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wolontariusz współpracujący z przyrodniczymi organizacjami przyrodniczymi, w tym PTOP “Salamandra”, GBPW “Kuling”, “Akcja Bałtycka”,
a także członek-założyciel IOKP.

IV. Jak prawo chroni krajobraz?
Marek Foryś


Warsztaty przeznaczone są dla aktywistów społecznych i osób zamierzających zaangażować się na rzecz ochrony krajobrazu. Porozmawiamy o ramach prawnych dotyczących ochrony krajobrazu w Polsce. Na przykładzie konkretnych case studies, odpowiadając na pytania zgłoszone wcześniej przez uczestników warsztatów, omówimy konkretne możliwości działań prawnych.

r.pr. Marek Foryś – radca prawny oraz negocjator w nieruchomościach. Szkoli aplikantów radcowskich oraz profesjonalistów rynku nieruchomości
z zakresu roszczeń i odszkodowań planistycznych. Prowadzi kancelarię
w Gdyni.