Strona internetowa

W ramach działania zaplanowane jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej i w pełni responsywnej witryny. Obecną stronę IOKP przygotowano siłami członków. Zadanie koordynuje administrator obecnej strony i członek Zarządu Andrzej Szewczyk.