Sprawozdania

Tu pojawiać się będą roczne sprawozdania Zarządu z działności oraz bilanse i rachunki strat i zysków.

Ponieważ Instytut został zarejestrowany we wrześniu 2022 roku, pierwsze sparawozdania pojawią się po 30 czerwca.