Konsultacje dla inicjatyw obywatelskich

W ramach zadania, korzystając z wiedzy eksperckiej członkiń i członków oraz ich usieciowienia, IOKP, zapewni konsultacje prawne i merytoryczne dla inicjatyw lokalnych w ramach działań interwencyjnych wspieranych przez IOKP. Celem jest zwiększenie skuteczności włączania się w negocjacje społeczne, także poprzez udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich zainteresowanych tego typu wsparciem prosimy o kontakt z koordynatorką zadania i członkinią Zarządu IOKP, r.pr. Magdą Mierzewską-Krzyżanowską magda.mierzewska@gmail.com.