Program forum

9.30  otwarcie                               budynek Neofilologii, Wita Stwosza 51, Sala Teatralna

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytet Gdański I Monika Chabior, zastępczyni Prezydent Miasta Gdańsk I prof. Mirosław Przylipiak, prodziekan Wydziału Filologicznego UG  I dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk prof. UG, prezeska Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza 

10.00−11.30 sesja Krajobraz jako wyzwanie                                                                                      
Krajobraz – jego rozumienie i znaczenie prof. dr hab. Iwona Sagan

Planowanie przestrzenne i ochrona dziedzictwa kulturowego
w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska 

O krajobrazie, dalekich widokach i alejach dr hab. Katarzyna Rozmarynowska

moderowanie dr hab. Piotr Rutkowski prof. UG

12.00−13.00 panel Krajobraz Pomorza I Stan – wyzwania – dylematy                                                

zaproszeni goście: Monika Chabior, Zastępczyni Prezydenta Gdańska I  Paweł Lisowski Starostwo Słupskie I Elżbieta Gackowska Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego I Marta Gibczyńska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni I red. Michał Tokarczyk Polsat News

moderowanie dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk prof. UG

14.00−16.15 warsztaty MY w krajobrazie                                                   sale 168 i 170
14.0015.00
Dlaczego krajobraz bioróżnorodny potrzebuje dziś ochrony?
dr hab. Piotr Rutkowski prof. UG I dr Renata Afranowicz-Cieślak 
Jak współpracować z mediami na rzecz ochrony krajobrazu? Nie bójmy się mediów! red. Małgorzata Gradkowska 

15.1516.15
Fotografia przyrodnicza. Kiedy, jak i czym dokumentujemy nasze odkrycia? Andrzej Szuksztul
Jak prawo chroni krajobraz? r.pr. Marek Foryś

16.30−17.15 spotkanie informacyjne Nauka dla krajobrazu. Program Aktywni Obywatele                   sala 170
                     dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG