panel Krajobraz Pomorza. Stan – wyzwania – dylematy

Dyskusję w ramach panelu pt. Krajobraz Pomorza. Stan – wyzwania – dylematy, zogniskujemy na wiodących pytaniach forum. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli różnych interesariuszy kształtowania krajobrazu – przedstawicieli samorządu, instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni i mediów, a poprowadzi ją badaczka krajobrazu kulturowego i aktywistka ochrony krajobrazu. Główne wątki rozmowy dotyczyć będą m.in. funkcjonowania terminu ‘krajobraz’ w codziennym działaniu, wyzwań dotyczących podejmowania decyzji, fundamentalnych trudności i sprzeczności, jakie związane są sprostaniu im, a także poszukiwania wzorcowych rozwiązań i jakości społecznego dialogu.

zaproszeni:

Monika Chabior zastępczyni prezydenta Gdańska I Marta Gibczyńska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni I Elżbieta Gackowska Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego I Paweł Lisowski starosta słupski I red. Michał Tokarczyk Polsat News I moderacja: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk prezeska Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza

Monika Chabior – zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego
i równego traktowania. Zarządza gdańską oświatą, pomocą społeczną, współpracą
z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem innowacji społecznych. Koordynuje wdrożenie polityk horyzontalnych: „Gdańskiego Modelu na rzecz równego traktowania”
i „Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”. Socjolożka, aktywna działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego oraz emancypacji grup zagrożonych wykluczeniem.

Elżbieta Gackowska – architektka i urbanistka, Główny Projektant w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego (od 2018 r.) w Zespole Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego. Współtwórczyni i koordynatorka ds. Implementacji Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego specjalizująca się w temacie krajobrazu kulturowego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe
z Zabytkoznawstwa, Konserwatorstwa
i Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2011-2018 projektantka w Biurze Rozwoju Gdańska (odpowiedzialna za dzielnice Śródmieście
i Południe).

Marta Gibczyńska – architektka
i socjolożka z wieloletnim doświadczeniem w partycypacyjnym projektowaniu przestrzeni publicznej. Zastępca kierownika Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.

Paweł Lisowski – starosta słupski. Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe na kierunku samorząd terytorialny i rozwój lokalny na Uniwersytecie Warszawskim. Radny powiatu słupskiego w latach 2014-2018, wcześniej dwie kadencje radny w Kępicach. W obecnej kadencji został wybrany na starostę słupskiego. Jako radny pracuje w komisji polityki społecznej, w komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Interesuje się sportem – mistrz Polski radnych i pracowników samorządowych w tenisie stołowym.

Michał Tokarczyk – reporter stacji Polsat News. Na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia
z Trójmiasta i Pomorza. Wcześniej, niemal przez
10 lat związany z „Gazetą Wyborczą”, gdzie podejmował m.in. tematykę kształtowania krajobrazu Pomorza. Po jego artykułach wstrzymano m.in. wycinkę alei 300 drzew do nadmorskich Dębek. Nagłośnił budowę wielkich patoosiedli na Kaszubach i wycinki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Rowerem zwiedził w zachwycie Kaszuby, Kociewie
i Żuławy. Z wykształcenia historyk.
fot. Bartosz Bańka

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem
i działaczka społeczna, profesor w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kieruje Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza, 2018/19 visiting professor w Johannes Gutenberg Universität w Mainz/Moguncji (antropologia kulturowa). Prezeska Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza. Bada literaturę, pamięć, tożsamość i krajobraz kulturowych pograniczy, zwłaszcza Pomorza, Kaszub oraz Gdańska.