Współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim

W wywiadzie dla “Zawsze Pomorze” prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński wyraził wolę współpracy z naszym Instytutem. Cieszymy się z tej deklaracji, bo tylko współdziałaniem jesteśmy w stanie przeciwstawić się degradacji krajobrazu Pomorza.

“Na pewno będziemy ze sobą współpracować i mocno wspierać się w obronie walorów Pomorza przed degradacją. Oczywiście, jesteśmy świadomi, że nowoczesne państwo musi mieć odpowiednią infrastrukturę. Natomiast my musimy zrobić wszystko, by minimalizować ten destrukcyjny wpływ na nasz krajobraz.”

https://www.zawszepomorze.pl/prezes-zkp-o-obawach-w-zwiazku-z-budowa-trasy-kaszubskiej

Konferencja pt. Pamięć krajobrazu pogranicza

Zakończyła się XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Pamięć krajobrazu pogranicza. Podczas spotkania w Słupsku spojrzeliśmy na Pomorze w kontekście i w porównaniu z innymi regionami pograniczy.

Ujmując krajobraz jako przestrzenną ramę, która organizuje pamięć i tożsamość grupy, zaproszono do dyskusji na temat, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, a także, na ile i czy i w jaki sposób możemy wpłynąć na te procesy jako obywatele.

Continue reading

Wywiad z Prezeską Instytutu

Ukazał się wywiad red. Michała Tokarczyka z prof. Miłosławą Borzyszkowską-Szewczyk, prezeską Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza o stanie i bolączkach krajobrazu Pomorza. Polecamy tekst , pod którym znajdą Państwo link do naszego listu publicznego. Chcemy go przekazać decydentom w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, poparcia pisma i łączenia sił w sprawie ważnej dla tak wielu !

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29148652,krajobraz-polski-w-stanie-krytycznym-kaszuby-wygladaja-juz.html?_ga=2.196229418.763305352.1668411035-1907691609.1663234007&fbclid=IwAR2XNfUjGykrQm_T9oqs0CZS0uOBBtHwXN-xkiLnydX7qGn9XTcNJD2D7og#S.MT-K.C-B.2-L.1.duzy

Powstanie Instytutu

30 czerwca 2022 roku na spotkaniu grupy założycielskiej powstałany został do życia Instytut Ochrony Kraajobrazu Pomorza. W zebraniu, które odbyło się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyło 32 uczestników. w wielkszosci pracowników Uniwerstyetu i innch gdańskich uczelni wyższych, oraz pasjonaci i aktywiści ochrony przyrody i krajobrazu. Wśród nich znaleźli się eksperci w dziedzinie urbanistyki, planowania przestrzennego pamięci historycznej, botaniki, ornitologii nauk o jeziorach czy tez prawa i chemii.

Zebranie załozycielskie jednogłośnie wybrało władze Instytutu, a jego prezeską została Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.