Grant z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza otrzymał grant z Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jednym z celów działań podejmowanych w ramach projektu będzie wzmożenie społecznej debaty na temat znaczenia krajobrazu Pomorza jako wartości i fundamentalnego prawa, jego stanu i zagrożeń.

👉Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Celem programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Continue reading