Nominacja w plebiscycie “Pomorskie Sztormy”

IOKP nominowany w plebiscycie “Pomorskie Sztormy”. Zachęcamy do oddania głosu!

Pracy przed nami wiele, niemniej dostrzeżono nasze pierwsze kroki.
Zostaliśmy nominowani w plebiscycie “Pomorskie Sztormy” na wydarzenie roku Gazety Wyborczej Trójmiasto w kategorii Sztorm Ekologiczny “za pracę na rzecz zachowania integralności i autentyzmu krajobrazu kulturowo-przyrodniczego Pomorza.”

Gazeta Wyborcza – Trójmiasto dziękujemy za wyróżnienie!

Głosowanie trwa do wtorku 14 marca pod linkami, które znaleźć można w poniższym artykule.

Zachęcamy do udziału w plebiscycie i polecamy się pamięci!

List do Nadleśnictwa Gdańsk

Odpowiadając na zaproszenie do konsultacji 7 lutego wysłaliśmy jako Instytut uwagi do Nadleśnictwa Gdańsk dot. planowanych działań w zakresie gospodarki leśnej na terenie trójmiejskich lasów. Poniżej treść pisma:

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi na stronie www Nadleśnictwa Gdańsk konsultacjami pragniemy w pierwszych słowach wyrazić zaniepokojenie zamieszczonym w ogłoszeniu zastrzeżeniem, że zaplanowane zabiegi muszą zostać wykonane. Uprzejmie prosimy o wskazanie podstaw prawnych, z których wynika obowiązek przeprowadzenia tych zabiegów we wskazanym zakresie zaplanowanym przed zasięgnięciem opinii społecznej. Przeprowadzanie konsultacji z takim zastrzeżeniem podważa celowość zgłaszania jakichkolwiek uwag, skoro – jak można odczytać ten sposób zaproszenia Lasów Państwowych do wyrażania opinii − z góry zastrzega się, że zgłoszone uwagi nie mają wpływu na Państwa działanie.

Continue reading