Współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim

W wywiadzie dla “Zawsze Pomorze” prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński wyraził wolę współpracy z naszym Instytutem. Cieszymy się z tej deklaracji, bo tylko współdziałaniem jesteśmy w stanie przeciwstawić się degradacji krajobrazu Pomorza.

“Na pewno będziemy ze sobą współpracować i mocno wspierać się w obronie walorów Pomorza przed degradacją. Oczywiście, jesteśmy świadomi, że nowoczesne państwo musi mieć odpowiednią infrastrukturę. Natomiast my musimy zrobić wszystko, by minimalizować ten destrukcyjny wpływ na nasz krajobraz.”

https://www.zawszepomorze.pl/prezes-zkp-o-obawach-w-zwiazku-z-budowa-trasy-kaszubskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *