Współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim

W wywiadzie dla “Zawsze Pomorze” prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński wyraził wolę współpracy z naszym Instytutem. Cieszymy się z tej deklaracji, bo tylko współdziałaniem jesteśmy w stanie przeciwstawić się degradacji krajobrazu Pomorza.

“Na pewno będziemy ze sobą współpracować i mocno wspierać się w obronie walorów Pomorza przed degradacją. Oczywiście, jesteśmy świadomi, że nowoczesne państwo musi mieć odpowiednią infrastrukturę. Natomiast my musimy zrobić wszystko, by minimalizować ten destrukcyjny wpływ na nasz krajobraz.”

https://www.zawszepomorze.pl/prezes-zkp-o-obawach-w-zwiazku-z-budowa-trasy-kaszubskiej

Konferencja pt. Pamięć krajobrazu pogranicza

Zakończyła się XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Pamięć krajobrazu pogranicza. Podczas spotkania w Słupsku spojrzeliśmy na Pomorze w kontekście i w porównaniu z innymi regionami pograniczy.

Ujmując krajobraz jako przestrzenną ramę, która organizuje pamięć i tożsamość grupy, zaproszono do dyskusji na temat, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, a także, na ile i czy i w jaki sposób możemy wpłynąć na te procesy jako obywatele.

Continue reading