Rejestracja Instytutu

20 września Gdański Sąd Gospodarczy w pisał nasz Instytut do Krajowetgo rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000992993

Tym samym z dniem wczorajszym roczynamy byt prawny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *