Powstanie Instytutu

30 czerwca 2022 roku na spotkaniu grupy założycielskiej powstałany został do życia Instytut Ochrony Kraajobrazu Pomorza. W zebraniu, które odbyło się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyło 32 uczestników. w wielkszosci pracowników Uniwerstyetu i innch gdańskich uczelni wyższych, oraz pasjonaci i aktywiści ochrony przyrody i krajobrazu. Wśród nich znaleźli się eksperci w dziedzinie urbanistyki, planowania przestrzennego pamięci historycznej, botaniki, ornitologii nauk o jeziorach czy tez prawa i chemii.

Zebranie załozycielskie jednogłośnie wybrało władze Instytutu, a jego prezeską została Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *